Sąd pozbawił wykonalności BTE wystawionego przez mBank S.A.

08.05.2019

W dniu 22 stycznia 2019 r. w prowadzonej przez Nas sprawie Sąd Okręgowy we Wrocławiu uchylił dwa bankowe tytuły egzekucyne (BTE) wystawione przez mBank S.A. (sygn. akt XII C 468/18). Sąd uznał  klauzule waloryzacyjne zawarte w umowach pożyczki hipotecznej  i kredytu hipotecznego za...

Przejdź do wpisu

Wygrana sprawa dot. UNWW przeciwko BGŻ BNP Paribas S.A.

02.05.2019

W lutym tego roku prawnikom naszej Kancelarii udało się uzyskać kolejny pozytywny dla Klientów wyrok w sprawie dot. UNWW (ubezpieczenie niskiego wkładu własnego). Tym razem sprawa toczyła sie przeciwko Bankowi BGŻ PNB Paribas S.A. w Warszawie. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli nakazał, aby po...

Przejdź do wpisu

Pozwól nam sobie pomóc

Każdy z nas jest inny. Różnią nas poglądy, zainteresowania, temperament. Interesują nas odmienne gałęzie prawa, specjalizujemy się jego w różnych dziedzinach. Z połączenia naszych doświadczeń, fascynacji prawem i chęci ciągłego doskonalenia się, powstała nasza Kancelaria. To dzięki tym różnicom jesteśmy w stanie kompleksowo i dogłębnie przeanalizować każdą sprawę, szybko zidentyfikować problem i dopasować strategię do jego rozwiązania tak, aby zabezpieczyć interes tych, którzy nam zaufali. Pomimo tego, że się różnimy, jedno jest dla nas zawsze wspólne – najwyższa dbałość o dobro naszego Klienta.

KONTAKT