Blog
02 maj 2019

Wygrana sprawa dot. UNWW przeciwko BGŻ BNP Paribas S.A.

W lutym tego roku prawnikom naszej Kancelarii udało się uzyskać kolejny pozytywny dla Klientów wyrok w sprawie dot. UNWW (ubezpieczenie niskiego wkładu własnego). Tym razem sprawa toczyła sie przeciwko Bankowi BGŻ PNB Paribas S.A. w Warszawie. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli nakazał, aby pozwany Bank zapłacił całość żadanej kwoty stanowiącej uiszczone tytułem UNWW składki, które stanowiły nienależnie pobrane świadczenie (13.886,76 zł wraz zustawowymi odsetkami).

Wyrok jest nieprawomocny.

To już kolejny Bank, po Millenium i MBanku, z którym adwokaci z naszej Kancelarii wygrali sprawę o UNWW. 

Sprawa toczyła się pod sygnaturą I C 1579/18. Sprawę prowadziła adwokat Małgorzata Mazerant.

Pozwól nam sobie pomóc

Każdy z nas jest inny. Różnią nas poglądy, zainteresowania, temperament. Interesują nas odmienne gałęzie prawa, specjalizujemy się jego w różnych dziedzinach. Z połączenia naszych doświadczeń, fascynacji prawem i chęci ciągłego doskonalenia się, powstała nasza Kancelaria. To dzięki tym różnicom jesteśmy w stanie kompleksowo i dogłębnie przeanalizować każdą sprawę, szybko zidentyfikować problem i dopasować strategię do jego rozwiązania tak, aby zabezpieczyć interes tych, którzy nam zaufali. Pomimo tego, że się różnimy, jedno jest dla nas zawsze wspólne – najwyższa dbałość o dobro naszego Klienta.

KONTAKT