O nas - Adwokaci Wrocław

Każdy z nas jest inny. Różnią nas poglądy, zainteresowania, temperament. Interesują nas odmienne gałęzie prawa, specjalizujemy się jego w różnych dziedzinach. Z połączenia naszych doświadczeń, fascynacji prawem i chęci ciągłego doskonalenia się, powstała nasza Kancelaria. To dzięki tym różnicom jesteśmy w stanie kompleksowo i dogłębnie przeanalizować każdą sprawę, szybko zidentyfikować problem i dopasować strategię do jego rozwiązania tak, aby zabezpieczyć interes tych, którzy nam zaufali. Pomimo tego, że się różnimy, jedno jest dla nas zawsze wspólne – najwyższa dbałość o dobro naszego Klienta.

kancelaria Wrocław

Adwokat Sławomir Dusza

Tel. 695 932 235

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego

Aplikację sądową odbył przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu i zakończył złożeniem egzaminu sędziowskiego w 2008 r. Od czerwca 2009 r. adwokat - członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu, wykonujący indywidualną praktykę adwokacką.

Specjalizuje się w problematyce administracyjnoprawnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzennego, prawa nieruchomości, prawa drogowego – oraz związanych z nimi zagadnień cywilnoprawnych oraz prawa zamówień publicznych. Do obszaru jego szczególnych zainteresowań należą również prawo własności intelektualnej, prawo medyczne oraz prawo karne. W swojej dotychczasowej praktyce, oprócz pomocy prawnej dla osób fizycznych, świadczył usługi na rzecz klientów instytucjonalnych, w tym dolnośląskich jednostek administracji publicznej i publicznych podmiotów leczniczych, zapewniając pomoc prawną przy realizacji kluczowych inwestycji infrastrukturalnych. Pełnomocnik i obrońca w postępowaniach przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi, Urzędem Zamówień Publicznych i Krajową Izbą Odwoławczą, wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych oraz organami administracji rządowej i samorządowej różnych instancji.

adwokat Wrocław

Adwokat Małgorzata Mazerant

Tel. 791 490 022

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

W latach 2005-2008 odbyła aplikację sądową etatową przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, którą ukończyła egzaminem zawodowym. Przez pięć lat pracowała w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. Wpisana na listę adwokatów we Wrocławiu. Własną kancelarię adwokacką prowadzi od 2013 roku. Posiada jednocześnie uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, medycznym i bankowym. Posiada duże doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych. Reprezentuje klientów przed Sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym. Uczestnik licznych szkoleń specjalistycznych m.in. z prawa medycznego, prawa rodzinnego i prawa finansów.

Chętnie angażuje się w akcje charytatywne. Czynnie uczestniczy w działalności Koła Przyjaciół Czworonogów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, świadcząc bezpłatną pomoc prawną na rzecz ochrony praw zwierząt.

kancelaria Wrocław

Adwokat Tomasz Repucho

Tel. 501 639 701

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim

Przez pięć lat pracował w administracji publicznej. Ukończył aplikację sędziowską przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Przez dwa lata pracował na stanowisku asystenta sędziego. Od 2010 r. wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym oraz zakresie ochrony konsumentów w sporach z bankami. Zajmuje się także stałą obsługą spółek kapitałowych. W swojej praktyce prowadzi także sprawy karne i wykroczeniowe.

Nasi aplikanci

adwokat Wrocław

Stanisław Słodyczka

kancelaria Wrocław

Agnieszka Słodyczka

kancelaria Wrocław

Grzegorz Woźniak

Sekretariat

kancelaria Wrocław

Kierownik sekretariatu - Aldona Kościelska

Tel. 576 215 772

Pozwól nam sobie pomóc

Każdy z nas jest inny. Różnią nas poglądy, zainteresowania, temperament. Interesują nas odmienne gałęzie prawa, specjalizujemy się jego w różnych dziedzinach. Z połączenia naszych doświadczeń, fascynacji prawem i chęci ciągłego doskonalenia się, powstała nasza Kancelaria. To dzięki tym różnicom jesteśmy w stanie kompleksowo i dogłębnie przeanalizować każdą sprawę, szybko zidentyfikować problem i dopasować strategię do jego rozwiązania tak, aby zabezpieczyć interes tych, którzy nam zaufali. Pomimo tego, że się różnimy, jedno jest dla nas zawsze wspólne – najwyższa dbałość o dobro naszego Klienta.

KONTAKT